INTEGRACJA Z KLIENTEM — CO TO JEST I DLACZEGO WYGRYWA

Jak blisko klienta można być?

Wyobraźmy sobie firmę, która sprzedaje jakiś pro­dukt, a następnie wysyła do klientów na całym świecie zespoły przeszkolonych pracowników, którzy pouczają ich, jak korzystać z tego produktu.

Nierozsądne?

Zapewne.

Opłacalne?

Firma GE Plastics, dzięki temu, że potraktowała pro­dukt klienta jak owoc własnej pracy, stała się światowym liderem w branży i wciąż powiększa swoje wpływy. Pittsfield w stanie Massechusetts, oddział gigantycznego Ge­neral Electric Company, zatrudnia zespoły specjalistów, których zadaniem jest niesienie pomocy klientowi w roz­wijaniu nowych produktów i technologii ich wytwarza­nia, oraz takie projektowanie procesów wytwórczych, aby utrzymać niskie koszty i wysoką produkcję. Firma wysy­ła również następną grupę pracowników, która ma roz­wiązywać problemy zaistniałe w zakładzie klienta. Za dużo zachodu? Kłopot z wydajnością lub zwrotem nakła­dów? Zespół pracowników GE Plastics pracuje ramię w ramię z klientem, by znajdować właściwe rozwiązania i wprowadzać je w życie.

Wyniki? Program rentowności GE Plastics zaoszczę­dził klientom ponad 68 min dolarów w 1995 roku, a sam GE Plastics osiągnął 11-procentowy wzrost zysków.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.